Ústredný portál verejnej správy

Pozor na zmenu korešpondenčnej adresy pre zasielanie listinných žiadostí

Vážení používatelia,

novelou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy účinnou od 1. januára 2019 prešla Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), ako prevádzkovateľ Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), spod Úradu vlády SR pod Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Opätovne vás preto upozorňujeme a prosíme, aby ste listinné žiadosti týkajúce sa práce s elektronickými schránkami adresovali na novú korešpondenčnú adresu:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

Listinné žiadosti doručované na pôvodnú korešpondenčnú adresu Úrad vlády SR, P.O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15 budú od 1. júla 2019 odosielateľom vrátené ako nedoručiteľné.

(26. 06. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov