Ústredný portál verejnej správy

Povinnosť oznamovať čísla bankových účtov finančnej správe

Viac ako 200 000 platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) má do 30. novembra 2021 povinnosť oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Finančná správa SR na tieto účely pripravila formulár a predvyplnený bude podnikateľom doručený aj  do Osobnej internetovej zóny na portáli www.finacnasprava.sk.

Novela o DPH

Povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré využívajú platitelia DPH na podnikanie, zaviedla novela o dani z pridanej hodnoty. Novela prinesie viaceré benefity, spomedzi ktorých možno spomenúť zníženie rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH. Odberatelia si vďaka zverejňovaniu bankových účtov na portáli finančnej správy budú môcť overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Zoznam účtov bude uverejnený 1. januára 2022 a bude priebežne aktualizovaný.

Nahlasovanie potrvá do konca novembra

Bankové účty sú povinní platitelia DPH nahlásiť do 30. novembra 2021 prostredníctvom tlačiva, ktoré je dostupné v Osobnej internetovej zóne po prihlásení sa na portáli finančnej správy, konkrétne v Katalógu formulárov v časti Správa daní – Daň z pridanej hodnoty – Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie. Finančná správa taktiež každému platiteľovi DPH odosiela predvyplnené tlačivo do jeho schránky správ v rámci Osobnej internetovej zóny. Tlačivo podajú podnikatelia klasickým elektronickým spôsobom rovnako, ako každé štruktúrované podanie na portáli finančnej správy.

Viac informácií:

Najčastejšie otázky a odpovede k oznamovaniu bankových účtov platiteľmi dane z pridanej hodnoty
Informácia k oznamovaniu bankových účtov platiteľmi dane z pridanej hodnoty
Metodický pokyn k oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona o DPH
Finančná správa - kontakt

(23. 11. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov