Ústredný portál verejnej správy

Podvodný email s „tvárou“ finančnej správy

Vážení používatelia,

nenechajte sa nachytať! Finančná správa upozorňuje na klamlivý email, v ktorom podvodníci informujú o refundácii. Finančná správa takéto emaily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby na ne nereagovali ani neposkytovali žiadne svoje údaje neznámym adresátom. 

Neznámy odosielateľ v mene finančnej správy rozposiela daňovníkom email, v ktorom ich informuje, že po preskúmaní ich príjmov majú z dôvodu zaplatenia „nadmerných daní“ nárok na jednorazovú refundáciu vo výške 319,12 €. Email je zasielaný z neznámej adresy info@financnasprava-sk.com, pričom nejde v žiadnom prípade o oficiálnu adresu finančnej správy. Tá má svoje platné kontakty zverejnené na svojom portáli

Tento typ podvodu sa nazýva phishing, čo je pokus o podvodné získanie citlivých informácií, ako sú heslá a podrobnosti o kreditných kartách, maskovaním sa za dôveryhodnú osobu alebo dôveryhodný obchod (alebo banku či orgán verejnej moci) pri elektronickej komunikácii. 

Finančná správa vyzýva, aby ste na takéto emaily nereagovali, neklikali v žiadnom prípade na priložené odkazy ani neotvárali prílohy. Môžete sa aj obrátiť na políciu.

Viac informácií nájdete v ozname finančnej správy.

(28. 09. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov