Ústredný portál verejnej správy

Podporované aplikácie pre IMAP

Vážení používatelia portálu slovensko.sk,

služba sťahovania notifikácií z ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) cez protokol IMAP (Internet Message Access Protocol), ktorá slúži na komunikáciu s poštovým serverom, je zo strany ÚPVS podporovaná len v niektorých aplikáciách.
Protokol IMAP je možné plne funkčne používať napríklad v e-mailových klientoch Thunderbird, MS Outlook staršie verzie ako 2013 a v e-mailovom klientovi pre Mac.

Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, operátori ústredného kontaktného centra sú Vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h, v stredu do 21.00 h alebo ich môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára

(16. 08. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov