Ústredný portál verejnej správy

Podpora digitálnych zručností seniorov pokračuje

Vážení používatelia,
po úspešnej pilotnej fáze Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ďalej pokračuje v projekte Digitálni seniori. Počas októbra organizuje Dni seniorov. Vo svojich Regionálnych centrách v krajských mestách po celom Slovensku takto popularizuje školenia digitálnych zručností a pomáha seniorom zaregistrovať sa.

Vzdelávací projekt Digitálni seniori je určený pre osoby vo veku od 65 rokov a znevýhodnené skupiny občanov. Na školeniach sa môžu zúčastniť záujemcovia, ktorí v deň vyplnenia registračného formuláru dovŕšia 65 rokov. Prihlasovať sa môžu cez registračný formulár. V prípade potreby môžu kontaktovať call centrum – 02/35 80 30 80 alebo navštíviť niektoré z Regionálnych centier MIRRI SR, ktoré nájdu v každom krajskom meste. Po pridelení konkrétneho školenia dostanú informáciu o presnom termíne a mieste školenia cez SMS správu a tiež na email.

Školenia digitálnych zručností prebiehajú kontinuálne vo všetkých regiónoch. Každé školenie trvá päť týždňov a seniori po jeho absolvovaní dostanú tablet. Počas osobných stretnutí s lektormi, ktoré sa uskutočnia raz do týždňa, získajú poznatky z piatich hlavných rôznych oblastí práce s digitálnym svetom.

Viac Informácií nájdete na stránke Digitálni seniori alebo v tlačovej správe MIRRI SR.

(11. 10. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov