Ústredný portál verejnej správy

Podnikatelia môžu opäť požiadať o dotácie na nájomné

Vážení používatelia,

podnikatelia, ktorých prevádzky boli povinne zatvorené alebo ich fungovanie obmedzili protipandemické opatrenia počas 3. vlny pandémie, môžu opätovne požiadať o dotácie na nájomné. Elektronické žiadosti je možné podávať do 22. februára 2022.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyplatí dotáciu vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

V prípade, že sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť toto nájomné v rovnako vysokých pravidelných mesačných splátkach do 48 mesiacov. 

O dotáciu na nájomné je možné požiadať cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk, prostredníctvom žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné. Ministerstvo hospodárstva zároveň pripravilo návody elektronického podania formuláru, ktoré vás krok po kroku prevedú celým procesom podania žiadosti, ako na strane prenajímateľa, tak na strane nájomcu.

Všetky potrebné informácie ohľadom podmienok a pravidiel poskytovania dotácií sú dostupné na portáli Ministerstva hospodárstva SR.

Užitočné informácie:

Tlačová správa Ministerstva hospodárstva SR

Dotácie na nájomné – všeobecné informácie

Príručka k podmienkam a pravidlám poskytovania dotácií

Návody na podanie žiadosti o dotáciu

Formulár na podanie žiadosti 

V prípade potreby pomoci s elektronickou komunikáciou môžete využiť Ústredné kontaktné centrum na tel. čísle +421 2 35 803 083 alebo kontaktný formulár

(20. 12. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov