Ústredný portál verejnej správy

Obnova rodinného domu aj cez e-žiadosť

Vážení používatelia,

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila výzvu na obnovu rodinných domov. Od 9. októbra 2023 môžete vyplniť žiadosť (online formulár) na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia. Žiadosti vyplnené pred stanoveným termínom nebudú platné.

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 poskytnúť príspevky na obnovu desať tisícov starších domov.

Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

Na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia nájdete aj informácie, ako presne postupovať, aby ste žiadosť správne vyplnili a podali.

(14. 09. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov