Ústredný portál verejnej správy

Obmedzenie e-služieb Ministerstva vnútra SR

Vážení používatelia,

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že dňa 14. februára 2020 (piatok), v čase od 18.00 h do 22.00 h, môže dochádzať k výpadkom jeho elektronických služieb, vrátane služieb súvisiacich s autentifikáciou (procesom overenia prihlasovanej identity) z dôvodu úprav sieťového prepojenia datacentra a ostatnej infraštruktúry.

Ministerstvo vnútra SR sa za obmedzenie ospravedlňuje, výpadky sa posnaží eliminovať a skrátiť na minimum.

Ďakujeme za pochopenie.​

(11. 02. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov