Ústredný portál verejnej správy

Občianske preukazy bez fotografie

Vážení používatelia,

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky začalo v súvislosti s elektronickým zdravotníctvom automaticky doručovať občianske preukazy bez fotografie občanom do 15 rokov a nad 65 rokov, teda tým, ktorí nedisponujú dokladom s elektronickým čipom.

Tieto občianske preukazy budú slúžiť len na prístup k záznamom z elektronickej zdravotnej knižky, tzv. eZdravie, v ambulancii lekára alebo v lekárni a nie napríklad aj na účely cestovania.

Ministerstvo vnútra SR tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov, ktoré má k dispozícii z Registra fyzických osôb. Občiansky preukaz bude vizuálne totožný so štandardným občianskym preukazom, avšak nebude obsahovať identifikačné údaje ako fotografia či podpis.

Ak vás poštový doručovateľ nezastihne na adrese, nájdete si v schránke žltý lístok (oznámenie o uložení zásielky). V prípade, že si nestihnete vyzdvihnúť doklad ani v odbernej lehote na pošte, budete ho mať uložený na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste vášho trvalého bydliska.

Viac informácií, napríklad aj o platnosti týchto dokladov, nájdete v tlačovej správe Ministerstva vnútra SR.

(25. 08. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov