Ústredný portál verejnej správy

Nový vizuál prihlasovania sa cez portál slovensko.sk

Vážení používatelia,

v súvislosti s Nariadením eIDAS, bol do prostredia portálu slovensko.sk (ÚPVS) nasadený nový dizajn prihlasovania umožňujúci prihlasovanie slovenským občanom aj obyvateľom členských krajín Európskej únie (Obr. 1).

Prihlasovanie pre zahraničných používateľov

Prihlasovanie pre zahraničných používateľov je umožnené cez slovenskú aj anglickú verziu portálu slovensko.sk, pričom je používateľ presmerovaný na prihlasovací portál pre občanov EÚ - eIDAS Node.

Prihlasovanie zahraničných osôb na portál slovensko.sk je momentálne umožnené iba osobám s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku.

Po úspešnom prihlásení obyvateľa inej krajiny EÚ bude tento občan presmerovaný na portál slovensko.sk, kde v pravom hornom rohu (v prihlasovacom paneli) uvidí možnosť vstupu do elektronickej schránky. Schránka sa mu zriadi na základe prvého prihlásenia.

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (Nariadenie eIDAS) majú členské štáty EÚ povinnosť uznávať prostriedky elektronickej identifikácie vydané v inom členskom štáte EÚ na účely prístupu k službám, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora online, a to v prípade, ak sú splnené potrebné podmienky. Podrobné podmienky nájdete v Nariadení eIDAS.

Grafické zmeny

Nový vizuál prihlasovania bol vytvorený na základe pravidiel Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb (ID-SK). Dizajn graficky rozlišuje prihlasovanie so slovenským občianskym preukazom a prihlasovanie pre obyvateľov členských krajín EÚ a je dostupný v slovenskom aj v anglickom jazyku.

 

                                                     

Obr. 1 – Prihlásenie na portál slovensko.sk

 

 

 

 

                                           

 

 

(15. 11. 2018)

Zoznam oznamov

Archív oznamov