Ústredný portál verejnej správy

Nový inštalátor balíka D.Suite/eIDAS

Vážení používatelia,

na portáli slovensko.sk bola v sekcii „Na stiahnutie“ sprístupnená nová verzia balíka klientskych aplikácií 
D.Suite/eIDAS (verzia 1.0.19) určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pre operačný systém MS Windows.

Zaktualizované boli MSI inštalátory pre bezobslužnú inštaláciu .NET verzií klientskych aplikácií pre KEP, ďalej JAVA KEP komponenty (D.Signer/XAdES Java) a knižnica D.Bridge JS, ktoré sú dostupné v sekcii „Informácie pre integrátorov aplikácií pre KEP“.

 

(02. 10. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov