Ústredný portál verejnej správy

Nový elektronický formulár pre reklamácie Sociálnej poisťovne

Vážení používatelia,

Sociálna poisťovňa neustále pracuje na zlepšovaní svojich služieb. Cieľom je spokojný klient, ktorý si dokáže komfortne, spoľahlivo a v primeranom čase vybaviť svoje záležitosti nielen prostredníctvom elektronických služieb, ale aj osobne v pobočkách Sociálnej poisťovne. Preto Sociálna poisťovňa zriadila novú službu, prostredníctvom ktorej môžu klienti kontaktovať inštitúciu v prípade, ak neboli spokojní s vybavením ich požiadavky v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Reklamáciou, ktorú zašlú po vyplnení jednoduchého elektronického formulára, sa bude zaoberať Centrum kvality a reklamácií.

Klient vďaka Centru kvality a reklamácií získava novú možnosť vyjadriť názor či nespokojnosť, ak má pocit, že v pobočke Sociálnej poisťovne nedostal očakávanú pomoc. V prípade, ak chce podať reklamáciu v súvislosti s prácou pobočky alebo žiadať o nápravu, pretože jeho problém v oblasti sociálneho poistenia pretrváva, má dve možnosti:

  • vyplniť a odoslať elektronický Formulár pre reklamácie
  • zaslať reklamáciu prostredníctvom e-mailovej adresy reklamacie@socpoist.sk 

Viac informácií nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne.

(08. 02. 2024)

Zoznam oznamov

Archív oznamov