Ústredný portál verejnej správy

Novinky v elektronickej schránke

Vážení používatelia,

aj v tomto roku pre vás Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zrealizovala sériu zmien a vylepšení. Ide o úpravy, ktoré výrazne pomáhajú zjednodušiť prácu s portálom slovensko.sk a s elektronickými správami. Vytvorili sme nové funkcionality ako automatické preposielanie správ na e-mail, hromadné operácie so správami či stiahnutie celého obsahu elektronickej schránky na lokálne úložisko.

Bližšie informácie o novinkách sa dozviete v texte nižšie a aj v inštruktážnych videách:

  Automatické preposielanie správ na e-mail
  Hromadné operácie so správami
  Stiahnutie obsahu elektronickej schránky

Automatické preposielanie správ na e-mail (pre fyzické a právnické osoby)

Po prihlásení sa do elektronickej schránky, v časti Nastavenia – Nastavenia preposielaných správ (Obr. 1), si po  novom môžete pridať jeden alebo viac e-mailových adries, na ktoré sa bude automaticky preposielať kompletný obsah každej novej doručenej správy aj s prílohami.

V prípade, ak elektronická správa presiahne veľkosť 14 MB, na e-mail sa doručí informácia o prekročení maximálnej povolenej veľkosti pre e-mail a v tomto prípade bude správa obsahovať odkaz na správu v elektronickej schránke.

Formát preposielanej správy ostáva nezmenený, a teda ako v prípade využitia funkcie Preposlať správu na e-mail.

Snímka z elektronickej schránky zo sekcie Nastavenia - Nastavenia preposielania správ

Obr. 1 – Nastavenie preposielania správ

Hromadné operácie so správami (pre fyzické, právnické osoby a aj orgány verejnej moci)

Po prihlásení sa do elektronickej schránky, v hornej lište cez symbol obálky a sekciu Viac, po novom nájdete tieto možnosti (Obr. 2 a Obr. 3):

  • hromadné označenie správ ako prečítané,
  • hromadný presun obsahu priečinkov,
  • hromadný výmaz obsahu priečinkov.                                                         

Snímka z elektronickej schránky znázorňujúca Viac a označenie správ ako prečítaných

Obr. 2 – Označiť správy ako prečítané

Snímka z elektronickej schránky znázorňujúca Viac a presunúť/vymazať obsah priečinka

Obr. 3 – Presunúť/vymazať celý obsah priečinka

Stiahnutie celého obsahu elektronickej schránky na lokálne úložisko raz za 3 mesiace (pre fyzické, právnické osoby a aj orgány verejnej moci)

K využitiu tejto funkcie potrebujete zákonný alebo plný prístup do elektronickej schránky. Uvedené nájdete po prihlásení sa do elektronickej schránky v sekcii Nastavenia - Informácie o schránke.

Po kliknutí na Stiahnuť celý obsah schránky (Obr. 4) bude do 48 hodín do elektronickej schránky doručená správa s odkazom na stiahnutie archívu.

Snímka z elektronickej schránky zo sekcie Informácie o schránke - možnosť stiahnuť obsah schránky

Obr. 4 – Stiahnutie celého obsahu elektronickej schránky

(19. 09. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov