Ústredný portál verejnej správy

Nové služby sociálnych dávok

Od 1. júla 2015 sprístupnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na ústrednom portáli 39 nových elektronických služieb na vybavenie sociálnych dávok. Služby sú na portáli dostupné cez lokátor služieb. Občania, ktorí vlastnia občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu) si majú možnosť už bez návštevy úradu vybaviť napr. žiadosť o rodičovský príspevok, žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa a pod. Zoznam všetkých nových služieb s ich krátkym popisom nájdete v PDF s názvom e-Služby MPSVR SR [.pdf, 313.2 kB].

Od spustenia nových služieb majú občania možnosť vybaviť si žiadosti týkajúce sa sociálnych dávok a sociálnej pomoci elektronicky z pohodlia domova cez internet. Zavedením elektronických služieb sa celý proces vybavenia zefektívni, občania už nemusia zadávať základné údaje o sebe, ktoré sú už raz vedené v inom systéme verejnej správy a výrazne sa skráti čas vybavenia ich žiadosti.

Ústredný portál ako centrálny bod komunikácie s verejnou správou umožňuje prístup k elektronickým službám e-Governmentu pre všetky skupiny obyvateľov, ktoré sú dostupné cez internet a nie sú obmedzené úradnými hodinami.

(02. 07. 2015)

Zoznam oznamov

Archív oznamov