Ústredný portál verejnej správy

Nové a upravené funkcie elektronických schránok

Počas plánovanej technickej odstávky Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), ktorá sa uskutočnila dňa 22. septembra 2018 (v sobotu), sa do prostredia elektronických schránok nasadili nižšie uvedené novinky a úpravy:

 • Nový konštruktor správ pre podania fyzických a právnických osôb adresované orgánom verejnej moci, t. j. nová podoba nástroja na vytvorenie podania (Obr. 1).

Nový konštruktor správ -podaniaObr. 1

 • Nový konštruktor správ slúžiaci na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci s fyzickými a právnickými osobami, t. j. nová podoba nástroja na vytvorenie elektronického úradného dokumentu. (Obr. 2).

Nový konštruktor - elektronické úradné dokumentyObr. 2

 • Detail správy, z ktorého je napr. zrejmé, či je dokument podpísaný a koľko elektronických dokumentov a príloh je obsahom správy (Obr. 3).

Detail správyObr. 3

 • Výber adresátov – upravilo sa zobrazenie údajov o vybratom adresátovi tak, že orgán verejnej moci po novom uvidí okrem mena a priezviska rovno aj rodné číslo a stav elektronickej schránky adresáta (Obr. 4).

Výber adresátovObr. 4

 • Údaje o správe – zvýraznili sa nepovinné polia slúžiace na označovanie správ (predmet, značka prijímateľa, značka odosielateľa) a pridali sa k nim pomocné texty, aby používateľ presne vedel, čo do uvedeného poľa vpísať (Obr. 5).

Údaje o správeObr. 5

 • Detail podpisového kontajnera – výsledok informatívneho overenia podpisov cez ponuku „...“ (tri bodky) sa zobrazuje v zjednodušenej a prehľadnejšej forme. Zobrazenie je možné nastaviť podľa podpisov alebo podľa dokumentov (Obr.  6). Na prvý pohľad je jasné, kto, čím a aký dokument autorizoval, či je podpis/pečať platná a či obsahuje aj časovú pečiatku.

Detail podpisového kontajneraObr. 6

 • Spoločná autorizácia – orgánom verejnej moci sa umožní spoločne (naraz) autorizovať (podpisovať/pečatiť) elektronické dokumenty, ako aj spoločne autorizovať (podpisovať/pečatiť) prílohy (Obr. 7). Pri zaregistrovaní nových formulárov k elektronickým službám sa im automaticky nastaví možnosť spoločnej autorizácie. V prípade starších formulárov o to budú musieť individuálne požiadať Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES).

 Konštruktor správ pre OVM

Obr. 7 

 • Prepnutie na ASiC – pri vytváraní elektronických podpisov prostredníctvom klientskych aplikácií na ÚPVS sa prešlo na nový predvolený formát. To znamená, že pôvodný formát XAdES_ZEP nahradil v konštruktore správy nový formát ASiC-E XAdES.

 • Preposielanie správ na e-mail – vo vybranej správe sa po kliknutí na „Preposlať“ (Obr. 8) zobrazí nové okno, kde do poľa „Adresát“ vpíšete e-mailovú adresu, na ktorú chcete prečítanú správu preposlať. Na zadanú e-mailovú adresu sa prepošle správa bez elektronických podpisov a bez možnosti použitia obsahu správy na právne účely.

Preposlať na e-mail

Obr. 8

 • Operácie nad správou (stiahnuť, stiahnuť nepodpísaný obsah, uložiť, overiť podpisy a pod.) boli doposiaľ dostupné cez tlačidlo „Viac“. Po novom sú tieto operácie nad správou dostupné cez tlačidlo „...“ – tri bodky (Obr. 9).

Operácie nad správouObr. 9

 • Rozšírené vyhľadávanie – najnovšie môžete svoje vyhľadávanie v správach špecifikovať podľa viacerých kritérií, napr. podľa odosielateľa, prijímateľa, predmetu správy a dátumu (Obr. 10).

Rozšírené vyhľadávanie

Obr. 10

Poznámka: viac informácií o uvedených funkciách a o práci s elektronickými schránkami nájdete v priebežne aktualizovaných návodoch.

(25. 09. 2018)

Zoznam oznamov

Archív oznamov