Ústredný portál verejnej správy

Nová verzia podpisovej aplikácie

Vážení používatelia,

v sekcii „Na stiahnutie“ bola sprístupnená nová verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS (verzia 1.1.4) určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Aktualizované boli KEP komponenty (.NET a JAVA) a aj príslušná dokumentácia.

Aktualizácia sa ponúka automaticky všetkým používateľom, ktorí majú nainštalovanú aktualizáciu D.Launcher v2 alebo D.Suite/eIDAS po 1. júli 2022.

Hlavné benefity novej verzie:

Kontroluje platnosť podpisového certifikátu pred vytvorením podpisu cez online služby vydavateľov certifikátov. V prípade zrušeného podpisového certifikátu nebude používateľovi umožnené vytvoriť podpis po vykonaní kontroly platnosti certifikátu.

Zmena filtra predvolene zobrazovaných certifikátov.
V procese podpisovania (filter certifikátov) po novom zobrazuje predvolene všetky kvalifikované certifikáty vydané vo všetkých členských štátoch EÚ, vrátane certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie podľa Vyhlášky MIRRI SR o Uznaných spôsoboch autorizácie resp. kvalifikovaných certifikátov pre zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte.

Umožňuje pred podpísaním vyfiltrovať zobrazenie jednotlivých typov certifikátov, a to:
- pre kvalifikovaný elektronický podpis,
- pre uznaný spôsob autorizácie resp. zdokonalený podpis založený na kvalifikovanom certifikáte,
- pre mandátne certifikáty,
- pre kvalifikovanú pečať.

(28. 12. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov