Ústredný portál verejnej správy

Nová verzia .NET komponentov pre elektronický podpis

Vážení používatelia,
na portáli slovensko.sk bola v sekcii „Na stiahnutie“ sprístupnená nová verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS (verzia 1.0.22) určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pre operačný systém MS Windows.

Zaktualizované boli .NET komponenty pre KEP, do ktorých sa zapracovala podpora protokolu TLS 1.2.

(19. 03. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov