Ústredný portál verejnej správy

Nová verzia balíka klientskych aplikácií pre KEP

Vážení používatelia,
na portáli slovensko.sk bola v sekcii „Na stiahnutie“ sprístupnená nová verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS (verzia 1.0.23) určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pre operačný systém MS Windows.

Zaktualizované boli .NET komponenty pre KEP, do ktorých sa zapracovala podpora všetkých verzií TLS pri komunikácii aplikácie s prehliadačmi, ďalej D.Viewer Java a aj používateľská dokumentácia a dokumentácia pre integrátorov.

(14. 05. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov