Ústredný portál verejnej správy

Nová nemocenská dávka tehotenské

Vážení používatelia,

od 1. apríla 2021 vznikne tehotným ženám za dodržania špecifických podmienok nárok na čerpanie novej nemocenskej dávky, tzv. tehotenské. Nová dávka vznikla na základe novely zákona  o sociálnom poistení.

Nárok vznikne tehotným ženám, ktoré boli nemocensky poistené najmenej 270 dní v priebehu posledných dvoch rokov, pričom maximálna poskytovaná výška mesačnej dávky je v rozmedzí od 222 do 334 eur. Žiadosť sa podáva prostredníctvom tlačiva, ktoré nie je verejne prístupné, t. j. vystavuje ho gynekológ pri návšteve (prehliadke). Dávka je poskytovaná v období od dosiahnutia 13. týždňa tehotenstva až po dátum skončenia tehotenstva.

Upozornenie:
Sociálna poisťovňa počas krízovej situácie sprístupní aj elektronický formulár žiadosti o tehotenské. Formulár bude sprístupnený na oficiálnom webovom sídle Sociálnej poisťovne.

Účelom novej dávky je zaistiť tehotnej žene príjem na zmiernenie jej zvýšených výdavkov súvisiacich s prípravou na príchod nového člena rodiny. 

Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

(31. 03. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov