Ústredný portál verejnej správy

Notifikácie na e-mail po novom

Notifikácie o prijatí správy do elektronickej schránky a o presune správy do iného priečinku v rámci schránky zasielané na zvolený e-mail prešli od 7. júna úpravou. Po novom sa v notifikáciách uvádzajú informácie o prijímateľovi  (názov subjektu a číslo schránky) a názov konkrétneho priečinku, do ktorého bola prijatá nová správa alebo presunutá správa.

Predmet a odosielateľ správy boli z notifikácie vypustené, aby sa predchádzalo vyhýbaniu sa prebratia úradných rozhodnutí, pri ktorých je vylúčené náhradné doručovanie.

(09. 06. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov