Ústredný portál verejnej správy

NASES poskytuje ďalšie dôveryhodné služby

Vážení používatelia, 

s účinnosťou od 1. augusta 2019, sa Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby stala organizáciou oprávnenou na poskytovanie ďalších kvalifikovaných dôveryhodných služieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu  (nariadenie eIDAS).

Ide o kvalifikované dôveryhodné služby:

  • vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, elektronickú pečať a autentifikáciu webových sídiel, vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, 
  • validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí.

Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie podpisov a pečatí v súčasnosti nie je poskytovaná v rámci služieb ústredného portálu verejnej správy a začiatok jej poskytovania sa predpokladá až počas roka 2020.

Uvedené kvalifikované dôveryhodné služby prevzala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby od Národného bezpečnostného úradu SR, ktorý v zmysle novely zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách prestáva byť od 1.8.2019 poskytovateľom kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre orgány verejnej moci.

Všetky Zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb platne uzatvorené s Národným bezpečnostným úradom a všetky zaslané žiadosti o ich poskytovanie prechádzajú z Národného bezpečnostného úradu na Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby.

Nesúhlas s postúpením zmluvy alebo žiadosti novému poskytovateľovi je potrebné vyjadriť elektronicky na e-mailovú adresu podatelna@nbu.gov.sk.

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa dôveryhodných služieb bude od 1. augusta 2019 poskytovať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

(01. 08. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov