Ústredný portál verejnej správy

Nahlásenie problému so správou

S cieľom uľahčovania práce v prostredí elektronických schránok prináša Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby používateľom úplne novú funkciu, ktorou je možnosť nahlásenia problému priamo z elektronickej schránky.

Používatelia tak už nemusia spisovať svoj aktuálny problém v kontaktnom formulári, ale priamo cez funkciu „Nahlásiť problém so správou“ (obr. 1) dostupnou cez tlačidlo „Viac“, ktoré nájdete vo funkciách nad vybranou správou. Systém odošle popis problému priamo na Ústredné kontaktné centrum, ktoré bude používateľa spätne kontaktovať s riešením danej situácie.

Odporúčame používateľom, aby čo najkonkrétnejšie popísali svoj problém do sekcie „Popis problému“, a zároveň využili možnosť „Odoslať celý obsah správy s prílohami“, čím sa urýchli proces vybavenia.

Obr. 1 – Možnosť nahlásiť problém priamo z elektronickej schránky(02. 01. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov