Ústredný portál verejnej správy

MV SR upozorňuje na podvodné prevody peňazí

Vážení používatelia,

Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru upozorňuje používateľov na cielené útoky, ktorých účelom je oklamanie zamestnanca (zvyčajne z finančného alebo účtovného oddelenia) s cieľom prevedenia značného množstva peňazí (do zahraničia). Podvodníci používajú klasické triky sociálneho inžinierstva prostredníctvom verejne dostupných webových sídiel aj aj prostredníctvom „hackovania“ e-mailovej komunikácie spoločnosti, zisťovania všetkých potrebných informácií o prebiehajúcom podnikaní, kontaktoch a metódach komunikácie.

Policajný zbor opätovne upozorňuje verejnosť, najmä zamestnancov vykonávajúcich platobné príkazy, na podvodné prevody peňazí. V týchto prípadoch sú najmä prostredníctvom e-mailu zasielané pozmenené platobné údaje k úhrade dodávok (faktúr) za tovar alebo služby. Upozornenie aj s odporúčaniami Policajného zboru, ako sa možno brániť pred touto protiprávnou činnosťou, sa nachádza na webovom sídle Ministerstva vnútra SR v sekcii „Preventívne rady pre občanov“ pod názvom „Podvodné prevody peňazí“.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru 

(23. 04. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov