Ústredný portál verejnej správy

Ministerstvo kultúry spúšťa PomahameKulture.sk

Vážení používatelia, 

Ministerstvo kultúry SR ponúka finančnú pomoc pre vybrané subjekty dlhodobo pôsobiace v kultúrno-kreatívnom priemysle.
Od 1. marca 2021 je možné žiadať o dotáciu až do výšky 50 tisíc eur. Finančná pomoc sa týka všetkých občianskych združení, neziskových organizácií alebo nadácií, ktoré dlhodobo pôsobia v kultúre (napr. divadelné súbory, prevádzkovatelia kultúrnych priestorov, organizátori festivalov a pod.). Výhodou je, že výšku dotácie je možné si vypočítať osobne na tzv. „dotačnej kalkulačke“, a to vždy na základe špecifických finančných parametrov. Pričom maximálna výška požadovanej dotácie pre jedného žiadateľa je 50 000 eur.

Celý postup podávania žiadosti, prehľad subjektov, ktoré môžu žiadať, často kladené otázky a mnoho iných informácií nájdete na webovom sídle ministerstva kultúry... 

Ministerstvo vytvorilo webovú stránku pomahamekulture.sk, kde sú na jednom mieste zhromaždené všetky informácie o aktuálnych výzvach, dotáciách, štipendiách či rôznych projektoch. Na novej webovej stránke ministerstva kultúry sú uvedené aj konkrétne informácie o jednotlivých výzvach, ktorými štát počas pandémie už ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu pomohol.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na e-mail dotacie@culture.gov.sk alebo na tel. číslo +421 2 20482 111.

(01. 03. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov