Ústredný portál verejnej správy

Jednoduchšia komunikácia s finančnou správou

Vážení používatelia,
finančná správa umožňuje elektronickú komunikáciu z pohodlia domova komukoľvek, teda aj fyzickým osobám. Potrebne je len úspešné vyplnenie registračného formulára na portáli finančnej správy.

Výsledkom prístupnejšej komunikácie je, že viaceré povinnosti voči daňovému úradu vedia klienti v súčasnosti vybaviť bez nutnosti osobnej návštevy. Potrebné je na portáli finančnej správy (PFS) zrealizovať registráciu buď cez elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), kde všetko následne prebehne cez e-mail alebo uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní, kedy sa vyžaduje jednorazová osobná návšteva.
Viac o spôsoboch registrácie...

K 1.decembru 2022 Finančná správa SR pristupuje aj k optimalizácii 15 kontaktných miest daňových úradov (KM DÚ) po celom Slovensku a presúva ich agendu v rámci vybraných krajov na väčšiu pobočku. Elektronizácia a automatizácia procesov umožní zamestnancom daňových úradov pracovať v jednom centre tak, aby ich výstupy boli jednotné, včasné a odborne profesionálne.

Podrobnejšie informácie získate na webovom sídle Finančnej správy SR.

(30. 11. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov