Ústredný portál verejnej správy

Jednoduchší prenos dát Finančnej správe cez FS Drive

Vážení používatelia,

Finančná správa SR spustila aplikáciu na bezpečný prenos dát - službu FS Drive. Prostredníctvom tejto aplikácie môžu daňové subjekty posielať rozsiahle súbory bez toho, aby ich museli predkladať prostredníctvom USB kľúčov, externých diskov alebo prostredníctvom rôznych neoverených aplikácií.

Nová aplikácia však nenahrádza povinnú elektronickú komunikáciu daňových subjektov. Daňové subjekty sú tak, ako doteraz, povinné doručovať podania v elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy alebo prostredníctvom portálu Finančnej správy SR.

Službu FS Drive je možné využiť len z dôvodu kapacitných obmedzení na predloženie rozsiahlych príloh k podaniu zaslanému zákonným spôsobom. V takomto prípade je potrebné v podaní uviesť, že prílohy boli predložené využitím služby FS Drive. Finančná správa SR bude aj naďalej zasielať všetky rozhodnutia a iné elektronické úradné dokumenty klientom prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Viac informácií ako aj používateľský manuál nájdete na stránke Finančnej správy SR.

V prípade problémov s aplikáciou sa môžu klienti obrátiť na call centrum Finančnej správy SR na tel. čísle 048/43 17 222.

(18. 09. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov