Ústredný portál verejnej správy

IT Fitness test 2021

Vážení používatelia,

jubilejného 10. ročníka IT Fitness testu 2021, najrozsiahlejšieho a najkomplexnejšieho testovania IT zručností na Slovensku,
sa zúčastnilo takmer 45 000 účastníkov, čo je obrovský nárast oproti minulým ročníkom.

Prostredníctvom IT Fitness testu si mohli záujemcovia overiť svoje počítačové zručnosti a vedomosti o virtuálnom svete. Test bol určený pre študentov, učiteľov a prakticky kohokoľvek, kto si chcel overiť svoje schopnosti.

Po absolvovaní testu dostal každý účastník certifikát, potvrdzujúci digitálne zručnosti, ktorým si môžu uchádzači doplniť svoj životopis
pri uchádzaní sa o zamestnanie.

V prípade záujmu si môžete test vyskúšať na portáli IT Fitness, avšak momentálne už bez možnosti získania certifikátu.

Významnou novinkou roku 2021 bolo testovanie v maďarskom jazyku.

Pripravované inovácie pre ďalšie ročníky zahŕňajú export testovania do okolitých krajín ako Česko, Maďarsko a Poľsko a možnosť testovania v anglickom jazyku. Pripravuje sa taktiež Plán obnovy, vďaka ktorému vznikne na Ministerstve investícií regionálneho rozvoja
a informatizácie SR ucelená stratégia, pre rozvoj digitálnych zručností ako u mladých ľudí, tak aj u seniorov.

(21. 10. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov