Ústredný portál verejnej správy

Hromadné zmazanie alebo presunutie správ

Vážení používatelia,
v prípade, ak potrebujete zmazať alebo presunúť väčšie množstvo správ a nechcete zdĺhavo prechádzať zoznam všetkých správ vašej elektronickej schránky, po novom vám to pôjde oveľa jednoduchšie a hlavne naraz. 

Aký je postup?

Na úvodnej stránke vašej elektronickej schránky prejdite na šípku pri poli „Vyhľadávať v správach“ a špecifikujte aspoň jedno z kritérií (štítky, odosielateľ, prijímateľ, predmet, obsahuje, dátum od – do, prílohy, veľkosť) a kliknite na tlačidlo „Vyhľadať“.

Poznámka: V našom prípade chceme vyhľadať všetky správy od odosielateľa „Ústredný portál verejnej správy“ (Obr. 1).

Vyfiltrovanie správ

Obr. 1 – Vyfiltrovanie správ od odosielateľa „Ústredný portál verejnej správy“

Následne sa vyhľadané správy zobrazia aj spolu s informáciou o tom, koľkým výsledkom vyhovujú vami zadané kritériá (v našom prípade je to presne 9 výsledkov). Takto vyhľadané správy môžete potom buď hromadne označiť alebo cez zaškrtávacie políčko umiestnené pred jednotlivými správami viete vybrať len niektoré z nich (Obr. 2).

Zobrazenie výsledkov po zadaní kritérií

Obr. 2 – Zobrazenie výsledkov po zadaní kritérií

V našom prípade sme vybrali všetky správy cez „Označiť všetky vyhľadané správy“. Ikonu koša, ktorá slúži na vymazanie správ a ikonu zložky určenej na ich presunutie je možné použiť až po výbere správ (Obr. 3). Ak ste nevybrali žiadnu správu, tlačidlá ostanú neaktívne.

Ikona koša a zložky

Obr. 3 – Ikona koša a zložky

 Ak kliknete na ikonu koša, zobrazí sa najskôr informácia, či si naozaj prajete vybrané správy vymazať (Obr. 4) a až po potvrdení cez tlačidlo „Áno“ sa správy presunú do priečinka „Kôš“.

Potvrdenie vymazania vybraných správ

Obr. 4 – Potvrdenie vymazania vybraných správ 

Ak kliknete na ikonu zložky, zobrazia sa vám všetky dostupné priečinky, do ktorých môžete vybraté správy presunúť (Obr. 5). K úspešnému presunutiu postačí kliknúť na vami vybraný priečinok.

Poznámka: Správy nie je možné presúvať medzi hlavnými priečinkami (Prijaté, Odoslané, Rozpracované a Kôš). Správy sa dajú presúvať iba do vami vytvorených priečinkov, v našom prípade je to Priečinok 1 a Priečinok 2, ktoré sú podpriečinkami hlavného priečinka Prijaté.

Presunutie správ do vytvorených podpriečinkov

Obr. 5 – Presunutie správ do vytvorených podpriečinkov


(16. 07. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov