Ústredný portál verejnej správy

Finančná pomoc pre energeticky náročné podniky

Vážení používatelia,
z dôvodu vysokých platieb za cenu energií môžu podniky požiadať Ministerstvo hospodárstva SR o finančné kompenzácie do 25. novembra 2022. Žiadosti je možné predkladať fyzicky aj elektronicky prostredníctvom všeobecnej agendy portálu slovensko.sk či webového portálu rezortu hospodárstva.

Poskytnutie kompenzácie je v súlade s európskymi pravidlami štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky a po súhlase Európskej komisie. Týka sa vybraných odvetví, a to podľa zoznamu podporovaných odvetví v súlade s Usmernením Európskej komisie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Ide o podniky z odvetví ako železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy/papiera, drevársky priemysel a pod. Tieto podniky neurčuje a ani nenavrhuje ministerstvo.

Všetky dôležité informácie nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

(15. 11. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov