Ústredný portál verejnej správy

Elektronická komunikácia s colnými úradmi

V pobočkách colných úradov začala prevádzka informačného systému eDovoz - elektronické colné konanie v dovoze. Predkladanie colných vyhlásení v štandardnom postupe a oznámení o predložení tovaru v dovoze v zjednodušenom postupe bude preto možné už len elektronicky. Držiteľom oprávnení, ktorí podávajú nižšie uvedené druhy colných vyhlásení, sa na prispôsobenie svojich deklaračných systémov zaviedlo prechodné obdobie:

- od 1. februára do 31. júna 2017 na zápis do evidencie deklaranta prostredníctvom Oznámenia o predložení tovaru (druh „A")
- od 1. februára do 31. júna 2017 na predkladanie Dodatočného colného vyhlásenia (druh „Z")
- od 1. marca do 31. augusta 2017 na zápis do evidencie deklaranta prostredníctvom Oznámenia o predložení tovaru (druh „C")
 

Síce elektronickú prevádzku týkajúcu sa štandardných postupov spustila Finančná správa Slovenskej republiky už 11. júla 2016, podnikateľské subjekty majú ešte čas na oboznámenie sa s elektronickou komunikáciou. Od 1. mája 2017 budú však colné úrady prijímať listinné dovozné colné vyhlásenia už iba v prípade tzv. havarijného postupu, t. j. dočasne v prípade zlyhania počítačového systému colných orgánov alebo hospodárskych subjektov.

V prípade otázok sa obráťte na Call centrum finančnej správy, tel. č. 048/ 43 17 222.

Viac informácií o podmienkach elektronickej komunikácie s colnými úradmi nájdete na portáli finančnej správy

(01. 03. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov