Ústredný portál verejnej správy

Aplikácia k prihlasovaniu cez eID v novej verzii

Vážení používatelia,

Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo novú verziu softvéru eID klient. Verziou eID klient 4.4 bude možné od 1. januára 2023 pre doklady vydané do 20. júna 2021 požiadať o kvalifikovaný certifikát pre uznaný spôsob autorizácie.

Uznaný spôsob autorizácie možno použiť na autorizáciu elektronického podania, ktoré sa podáva v rámci elektronickej služby, o ktorej to podľa § 23 ods. 10 zákona č. 305/2013 Z. z. určil orgán verejnej moci. Rozsah elektronických služieb verejnej správy podľa predchádzajúcej vety sa zverejňuje na ústrednom portáli verejnej správy.

V prípade použitia najnovšej verzie aplikácie eID klient vo verzii 4.4 sa pri použití eID vydaných do 20. júna 2021 na podpisovanie s kvalifikovaným certifikátom vydaným do 25. júna 2021 zobrazí chybová hláška. Certifikáty zrušené 31.decembra 2022 sa budú aj po zrušení propagovať resp. zobrazovať v podpisovacích aplikáciách, pokiaľ si používateľ nepožiada o vydanie nového certifikátu.

Verzia je dostupná pre všetky podporované platformy (Windows, macOS, Linux) a nájdete ju v sekcii „Na stiahnutie“.

(27. 12. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov