Ústredný portál verejnej správy

Doplnená prvá pomoc ++

Vyššia finančná dotácia „Prvá pomoc ++“ je určená pre širší okruh zamestnávateľov, zamestnancov a živnostníkov. Záujemcovia o dotáciu môžu posielať žiadosti a výkazy za mesiac január 2021 do 31. marca 2021 a za mesiac február do 30. apríla 2021.

Kto môže žiadať o finančnú dotáciu:

  • zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) so začiatkom podnikania najneskôr 1. januára 2021, pričom príspevok môžu získať aj zamestnávatelia, ktorých zamestnanci nastúpili do zamestnania najneskôr 1. januára 2021,
  • osoby, ktoré majú súbeh zárobkovej činnosti a pracovného pomeru.

Celý zoznam subjektov, ktoré môžu žiadať o príspevok nájdete na stránke pomahameludom.sk.

Poznámka:
Súbežná pomoc z iných ministerstiev je dovolená.

Výhody dotácie

Opatrenia č. 1 a 3A

  • pôvodných 80% celkovej ceny práce sa mení na 100% celkovej ceny práce, kedy sa preplácajú aj celkové mzdové náklady a odvody na zamestnanca hradené zamestnávateľom,
  • maximálna výška pomoci sa mení z 880 eur na 1100 eur na jedného zamestnanca.

Opatrenia č. 2 a 3B

  • zvýšenie finančnej pomoci pri poklese tržieb na 330 - 870 eur, rozšírenie počtu kategórií poklesu tržieb.

Opatrenia č. 4A a AB

  • paušálny príspevok sa mení z pôvodných 210 eur a 315 eur na sumu 360 eur.

Viac informácií o spôsobe podávania žiadosti a nových podmienkach nájdete na stránke pomahameludom.sk

V prípade ďalších otázok môžete využiť

Ilustračný obrázok - Prvá pomoc ++
Obr 1 - Ilustračný obrázok - Prvá pomoc ++


Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(02. 03. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov