Ústredný portál verejnej správy

Dlhodobý prenájom optických liniek na prepojenie dátových centier

Vážení používatelia,
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) úspešne buduje novú generáciu nadrezortnej informačnej siete Govnet, ktorá odzrkadľuje zvyšujúce sa potreby štátu. Nové riešenie eliminuje doterajší vendor lock-in a otvára priestor pre otvorenú súťaž medzi poskytovateľmi optických vlákien.

V rámci projektu „Redizajn siete Govnet“ NASES realizovala súťaž o dodávateľa prepojenia centrálnych dátových centier a centrálneho prístupového uzla v peeringovom centre SIX.

Ilustračný obrázok optických káblov.

Základné parametre, ktoré boli v celom procese obstarávania dôsledne zohľadňované, môžeme stručne zhrnúť do nasledovných bodov. Riešenie umožní:

  • prepojenie datacentier s prenosovou rýchlosťou 100 GB dvomi geograficky nezávislými trasami,
  • zabezpečenie prenášaných dát šifrovaním (ochrana liniek pred „odpočúvaním“),
  • dlhodobý prenájom celej optickej trasy a nie iba jednotlivých vlákien,
  • dostatočnú kapacitu pre pripojenie do infraštruktúry v súvislosti s novými projektami,
  • kvalitu trasovania, použitých prenosných médií a podporných i servisných služieb.

V júli tohto roka boli teda v Úradnom vestníku EÚ vyhlásené prípravné trhové konzultácie. Záujem prejavilo šesť subjektov, ktoré boli následne v auguste oslovené, aby predložili svoje cenové ponuky. Do stanoveného termínu (14. september 2022, 15.00 h) dodalo cenové ponuky celkovo päť subjektov. 15-ročný kontrakt vyhrala napokon spoločnosť Sitel s.r.o. so sumou 840 tisíc (0,016 € za vlákno/meter/rok). Toto riešenie v budúcnosti prinesie štátu výraznejšie úspory než aktuálne platná zmluva.

(14. 11. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov