Ústredný portál verejnej správy

Detailnejší výsledok informatívneho overenia

Vážení používatelia, 

rozšírili sme informácie poskytované pri informatívnom overovaní podpisov v elektronickej schránke. Aktualizované informácie sa týkajú údajov o legislatívnom type elektronického podpisu alebo pečate. Zistíte tak, či bol podpis alebo pečať vytvorený ako kvalifikovaný, teda na najvyššej bezpečnostnej úrovni alebo na nižšej bezpečnostnej úrovni.

Tieto údaje sa zobrazujú v elektronickej schránke po kliknutí na tlačidlo „Overiť podpis“ v okne s názvom „Výsledok informatívneho overenia“.


Obr. 1 - Rozšírené informatívne overenie podpisov v elektronickej schránke

Legislatívne typy podpisov a pečatí:

  • Kvalifikovaný podpis
  • Kvalifikovaná pečať
  • Kvalifikovaný podpis mandátnym certifikátom
  • Zdokonalený podpis založený na kvalifikovanom certifikáte
  • Zdokonalená pečať založená na kvalifikovanom certifikáte
  • Zdokonalený podpis
  • Zdokonalená pečať

Viac informácií o podpisoch a pečatiach nájdete v častých otázkach a odpovediach.

(16. 11. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov