Ústredný portál verejnej správy

Daňové priznanie aj bez výmeny občianskeho

Vážení používatelia,

v súvislosti s blížiacimi sa daňovými povinnosťami dávame opäť do pozornosti zmeny v súvislosti s  občianskymi preukazmi s elektronickými čipmi (eID) vydanými do 20. júna 2021. Ako bolo spomínané, týmto dokladom boli kvalifikované certifikáty k elektronickým podpisom (KEP) z dôvodu bezpečnosti automaticky zrušené koncom roka 2022.  Občania, ktorí si doposiaľ nevymenili občiansky preukaz za nový, môžu dočasne (do 30. júna 2023) pre potreby podania daňových priznaní využiť alternatívu – na „starý“ občiansky preukaz im postačí vydať certifikát pre tzv. uznaný spôsob autorizácie. Uvedené je možné zrealizovať z pohodlia domova cez aplikáciu eID klient vo verzii 4.4. Postup je podrobne uvedený v Používateľskej príručke od strany 39. Po úspešnom vydaní tohto certifikátu ho následne v aplikácii k podpisovaniu nájde pod označením SVK eID ACA2. Viac informácií aj so zoznamom služieb, pri ktorých sa tento spôsob autorizácie akceptuje, nájdete v článku o Vyhláške o uznaných spôsoboch autorizácie a zozname služieb.

Ktorých podaní sa uvedené týka?

Finančná správa SR umožňuje dočasne použiť namiesto KEP uznaný spôsob autorizácie na všetky elektronické dokumenty nachádzajúce sa na jej portáli v Katalógu elektronických formulárov po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny. Rovnakým spôsobom je možné autorizovať aj podania colných vyhlásení prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce a rovnako využívať služby poskytovania informácii o záruke na colný dlh (GDS).

Uznaný spôsob autorizácie však nemôžete použiť na ručiteľské vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky, na informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a na systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS). V týchto prípadoch Finančná správa SR akceptuje iba KEP.

Podrobnejšie informácie o možnostiach využitia uznaného spôsobu autorizácie v oblasti spadajúcej do kompetencie Finančnej správy SR nájdete v Informácii Finančného riaditeľstva SR.

 

(24. 01. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov