Ústredný portál verejnej správy

Aktuálny prehľad o novinkách cez RSS

Vážení používatelia, 

aktuálny prehľad o novinkách publikovaných na portáli slovensko.sk môžete odoberať automaticky cez RSS kanál (z angl. Really Simple Syndication).

Dostupné RSS kanály nájdete na https://www.slovensko.sk/sk/rss . RSS si môžete nastaviť aj pre dokumenty zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) https://cuet.slovensko.sk/sk/Rss po vyhľadaní príslušnej inštitúcie.

Odber noviniek je následne možný viacerými spôsobmi cez tzv. RSS čítačky: 

  • cez rozšírenia webových prehliadačov (získate ich vyhľadaním v zoznamoch rozšírení dostupných pre príslušný webový prehliadač),
  • cez pridanie informačného kanálu do poštového klienta (napr. Thunderbird, Outlook),
  • cez aplikácie pre mobilné zariadenia. 

Sumár hlavných noviniek zasielame raz mesačne aj na e-mail v podobe prehľadného Newslettera, v prípade záujmu sa prihláste na https://www.slovensko.sk/sk/odber-noviniek

Poznámka: Povinnosť poskytovať RSS je predpísaná vo Vyhláške č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. 

(19. 05. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov