Ústredný portál verejnej správy

Aktuálna verzia aplikácie pre elektronický podpis

Vážení používatelia,

na portáli slovensko.sk bola v sekcii „Na stiahnutie“ sprístupnená nová verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS (verzia 1.0.18) určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pre operačný systém MS Windows.

Zaktualizované boli aj iné aplikácie pre KEP (určené len pre špeciálne použitie), ktoré sú dostupné v sekcii „Informácie pre integrátorov aplikácií pre KEP“.

(08. 08. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov