Ústredný portál verejnej správy

Aktualizujte si podporovanú verziu prehliadača

Vážení používatelia, 

od 1. marca 2020 bude z bezpečnostných dôvodov na Ústrednom portáli verejnej správy vypnutá podpora pre neaktuálne verzie TLS 1.0 (1999) a TLS 1.1 (2006). Verzie TLS 1.2 (2008) a novšie sú považované za dostatočne bezpečné a budú podporované aj naďalej.
S nepodporovanými prehliadačmi sa z tohto dôvodu nemusíte vedieť pripojiť na portál.

V prípade, že používate neaktuálny či nepodporovaný prehliadač webových stránok, pre návštevu Ústredného portálu verejnej správy je potrebné si ho aktualizovať na podporovanú verziu.

Podporované verzie prehliadačov pre stolové počítače sú:

  • Chrome 78 a novšie
  • Firefox 71 a novšie
  • Microsoft Internet Explorer 11 a novšie alebo Microsoft Edge
  • Ďalšie aktuálne podporované verzie webových prehliadačov (napríklad pre tablety alebo mobilné telefóny) je možné nájsť na stránke ranking.gemius.com/sk*. 

Za porozumenie ďakujeme.

 

* V zmysle § 16 písm. c) Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy je verzia webového prehliadača podporovaná, ak je jej podiel zastúpenia na trhu v Slovenskej republike viac ako 5 %. Podporované verzie webových prehliadačov je možné v zmysle Metodického pokynu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu k výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy nájsť najmä na webovom sídle ranking.gemius.com/sk.

(14. 02. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov