Ústredný portál verejnej správy

Aktualizácia aplikácií pre elektronický podpis

Vážení používatelia, 

na portáli slovensko.sk bola v sekcii „Na stiahnutie“ sprístupnená aktualizovaná verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS 1.0.5 určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu pre systém MS Windows.

Nová verzia odstraňuje chybu zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii webového prehliadača Firefox a pridáva kontrolu času vytvorenia podpisu voči času z časovej pečiatky pre XAdES_ZEP 1.0 a 1.1. V aplikácii D.Viewer .NET opravuje chybu aplikácie v prípade, že sa v CRL nenachádza extension CRLNumber. 

Komponenty pre platformu Java a aplikácia D.Launcher pre ich použitie v operačných systémoch MS Windows, Mac OS X a GNU/Linux zostávajú bez zmeny. 

(18. 09. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov