Ústredný portál verejnej správy

Aktualizácia aplikácie pre prihlásenie

Vážení používatelia,

Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo dňa 1. júla 2020 novú verziu softvéru pre prihlásenie, Aplikácia pre eID (verzia 3.4) k platformám Windows, macOS a Linux, ktorú nájdete v sekcii „Na stiahnutie“. Pri spustení aplikácie v staršej verzii sa automaticky zistí dostupnosť novšej verzie a ponúkne možnosť „Inštalovať teraz“. Činnosti z pohľadu používateľa pri prihlasovaní zostávajú nezmenené.

Históriu zmien jednotlivých verzií aplikácie nájdete priamo na stránke Ministerstva vnútra SR v stĺpci „Inštalátor“, v časti „Poznámky k verzii“.  

(01. 07. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov