Ústredný portál verejnej správy

Ako sa vám zvýši dôchodok od 1. januára 2024?

Vážení používatelia,
Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov Kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku od 1. januára 2024. V novej kalkulačke si každý dôchodca môže vypočítať, ako sa mu zvýši jeho dôchodok.

Použitie kalkulačky je jednoduché. Dôchodca si z ponuky v kalkulačke vyberie druh dôchodku a v ďalšom riadku uvedie mesačnú sumu dôchodku, ktorú poberá (v eurách). Nakoniec zadá Vypočítať a ihneď sa dozvie dve informácie:

  • o koľko eur sa jeho dôchodok zvýši
  • a aká je celková suma jeho dôchodku po zvýšení od 1. januára 2024.

Kalkulačka valorizácie dôchodku od 1. 1. 2024.

Kalkulačka má informatívny charakter a o zvýšení dôchodku od 1. januára 2024 bude Sociálna poisťovňa každého dôchodcu informovať v rozhodnutí, ktoré mu doručí poštou alebo do elektronickej schránky (tým dôchodcom, ktorí ju majú aktivovanú).

Viac informácií nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

(14. 12. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov