Ústredný portál verejnej správy

Ako postupovať pri prihlásení sa do elektronickej schránky prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom?

Na prihlásenie do Vašej elektronickej schránky  na portáli www.slovensko.sk kliknite na funkciu „Prihlásiť sa na portál“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.
Ďalej postupujte podľa uvedeného návodu:

Krok 1:
Pripojte čítačku k Vášmu počítaču.
Pripojte čítačku k Vášmu počítaču.
 
Krok 2:
Vložte Váš občiansky preukaz s čipom do čítačky kariet.
Vložte Vašu eID kartu do čítačky kariet. 

Krok 3:
Prebieha komunikácia so serverom.
Prebieha komunikácia so serverom. 

Krok 4:
Zadajte bezepečnostný osobný kód k svojmu občianskemu preukazu s čipom. Na prihlásenie sa vám odpočítava čas 10 minút.
Zadajte BOK kód. 

Krok 5:
Systém overí váš zadaný bezepečnostný osobný kód.
Overenie BOK kódu. 

Krok 6:
Po úspešnej autentifikácii budete prihlásení na portál. Do Vašej elektronickej schránky sa dostanete kliknutím na ikonu obálky (zobraziť elektronickú schránku) v pravom hornom rohu obrazovky.

Poznámka:
V prípade, že ste oprávnenou osobou a konáte v mene iného subjektu (fyzickej osoby, právnickej osoby, orgánu verejnej moci), po úspešnej autentifikácii zvoľte príslušnú identitu, v mene ktorej sa prihlasujete.

Dátum poslednej zmeny: 26. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 24. 2. 2014