Ústredný portál verejnej správy

Návod na použitie portálu

Úvodná stránka

Ústredný portál verejnej správy na doméne www.slovensko.sk poskytuje centrálny a jednotný prístup k informáciám a elektronickým službám, ktoré sú členené na viacerých úrovniach. Prostredníctvom rôznych funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia (orgán verejnej moci).

Úvodná stránka portálu je členená na niekoľko nasledujúcich logických častí:

titulná stránka

Stránky portálu sú optimalizované na rozlíšenie 1024 x 768. Na portál sa môžete prihlásiť prostredníctvom operačného systému Windows (XP, 7, 8, 10), MAC OSX (10.x.x), Linux (Mint, Ubuntu, Debian).

1. Hlavička portálu

Obsahuje sekcie: O portáli (definícia ÚPVS a jeho prevádzkovateľa, všeobecných podmienok prevádzky ÚPVS a poskytovania elektronických služieb), Pomoc (návody a postupy, otázky a odpovede), Kontakt (kontaktné údaje na Ústredné kontaktné centrum), English (anglická verzia vybraných informácií na ÚPVS), Zmena kontrastu.

2. Prihlasovací panel

Umožňuje prihlásenie sa na portál, po ktorom sa sprístupní „Elektronická schránka“, „Profil“ a dostupné elektronické služby.

3. Bočný panel

Umožňuje rýchly prístup do sekcií Ako začať, Na stiahnutie, Životné situácieOtázky a odpovede. Cez Všeobecnú agendu môžete po prihlásení realizovať všeobecné elektronické podania na vybrané inštitúcie. Cez Nájsť službu môžete vyhľadať konkrétne elektronické služby podľa vybraných parametrov. V časti Vybrané e-služby nájdete elektronické služby, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi najčastejšie.

4. Hlavná navigácia

Elektronické služby rozdelené podľa životných situácií a podľa cieľových skupín používateľov portálu - občan, podnikateľ, orgány verejnej moci (záložka „Inštitúcie“ sa zobrazuje len vtedy, ak sa prihlásite v zastúpení inštitúcie).

5. Aktuálne témy

Aktuálne témy sú vyhradené pre dôležité okruhy tém a otázok, s ktorými sa ako používatelia môžete stretnúť pri využívaní elektronických služieb a portálu.

6. Oznamy

V tejto časti sa zverejňujú aktuálne oznamy súvisiace s elektronickými službami a s ich prevádzkou.

7. Užitočné linky

Užitočné linky poskytujú prístup k externým portálom a sociálnym sieťam, ktoré súvisia s ÚPVS.

8. Kontaktné centrum

V tejto časti sa zverejňuje odkaz na technickú podporu, telefónne číslo, online formulár a úradné hodiny Ústredného kontaktného centra ÚPVS.

9. Pätička portálu

V dolnej časti portálu sú dostupné odkazy na informačný obsah orgánov verejnej moci (Agendy), informačný obsah redakcie ÚPVS (Životné situácie), Dokumenty a tlačivá, kontaktné údaje inštitúcií, Návody a Videonávody, Metodické usmernenia, Slovník pojmov ÚPVS, Centrálne úložisko formulárov a záznamov, Overenie zastupovania právnickej osoby, postup pri podaní sťažnosti a petície, Elektronickú úradnú tabuľu a iné.

Dátum poslednej zmeny: 12. 1. 2022
Dátum zverejnenia: 12. 3. 2013