Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 45 Počet inštitúcií: 2 Počet nájdených záznamov: 45

Poskytnutie informácie o histórii vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služba umožňuje získať informácie o histórii vozidla, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia.

Poskytnutie informácie o povinnom zmluvnom poistení vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služba umožňuje získať informácie o povinnom zmluvnom poistení vozidla, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia.

Poskytnutie informácie o technickej a emisnej kontrole vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služba umožňuje získať informácie o technickej a emisnej kontrole vozidla, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia.

Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Táto služba umožňuje získať technické údaje o vozidle, ktoré obsahuje osvedčenie o evidencii časť I. Túto službu je možné použiť, ak ste držiteľom platného Osvedčenia o evidencii vozidla s elektronickým čipom (Osvedčenie o evidencii vozidla časť I), ktoré vložíte do pripojenej čítačky kontaktných čipov alebo ste držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe lektronického splnomocnenia. Pre využitie služby je potrebné vyplniť príslušný elektronický formulár, prípadne evidenčné číslo automaticky načítať pomocou čipu na osvedčení o evidencii I. Služba nie je spoplatnená.

Poskytovanie informácie o technických údajoch vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Táto služba umožňuje získať informácie o technických údajoch vozidla, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia, a zároveň môžete požiadať o elektronicky podpísaný úradný doklad. Ak zadáte platné evidenčné číslo vozidla, ktorého nie ste vlastníkom, držiteľom, alebo nie ste na použitie tejto služby splnomocnený, údaje o vozidle Vám nebudú poskytnuté. Túto službu je možné použiť, ak ste držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia. O všetky údaje uvedené v tejto činnosti môžete požiadať aj v podobe elektronicky podpísaného úradného dokladu. Pre využitie služby je potrebné vyplniť príslušný elektronický formulár, prípadne evidenčné číslo automaticky načítať pomocou čipu na osvedčení o evidencii I. Služba nie je spoplatnená.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z celkovo 9 strán.