Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Zmena vedúceho orgánu verejnej moci

Ústredný portál verejnej správy
Žiadosť sa podáva v prípade, ak sa orgánu verejnej moci na základe volieb alebo menovania zmení vedúci – zákonný zástupca. Na podanie žiadosti je potrebné sa prihlásiť ako FYZICKÁ OSOBA - nový vedúci orgánu verejnej moci alebo ako FYZICKÁ OSOBA - zamestnanec orgánu verejnej moci, vyplniť povinné polia a podpísať žiadosť zaručeným elektronickým podpisom. K žiadosti je potrebné doložiť dokument preukazujúci ustanovenie do funkcie.

1 z celkovo 1 strán.