Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Vydanie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Služba slúži k vydaniu a inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať, k vydaniu mandátneho certifikátu a vyhotovovaniu kvalifikovaných elektronických časových pečiatok. Elektronická pečať a mandátny certifikát slúžia na autorizovanie elektronických úradných dokumentov. Formulár je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

1 z celkovo 1 strán.