Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 2 Počet nájdených záznamov: 2

Všeobecná agenda

Mesto Nové Mesto nad Váhom (OVM)
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

Všeobecná agenda

Spoločný úrad samosprávy Mesto Nové Mesto nad Váhom
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.