Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Rozhodovanie o príspevku na starostlivosť o dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok na starostlivosť o dieťa. O príspevok môže požiadať rodič dieťaťa alebo rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

1 z celkovo 1 strán.