Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Prihlasovanie dizajnov

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Služba je súčasť procesov v rámci konania o dizajnoch, pričom prebieha vo viacerých krokoch od podania žiadosti o zápis dizajnu do registra, obojsmernej komunikácie žiadateľa s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prostredníctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o zápis dizajnu do registra. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.

1 z celkovo 1 strán.