Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Povoľovanie prestavby vozidla

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Prestavba vozidla (jednotlivá alebo hromadná) pozostáva z jej povolenia príslušným orgánom štátnej správy, samotnej prestavby vozidla a zo schválenia prestavby orgánom štátnej správy ktorý rozhodoval o jej povolení. Prostredníctvom tejto elektronickej služby môže občan alebo podnikateľ ktorý chce jednotlivo prestavať vozidlo podať žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla. O žiadosti o povolenie prestavby jednotlivého vozidla rozhoduje mieste príslušný okresný úrad. Podnikateľ ktorý má osvedčenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla, ktorý chce hromadne prestavať typ vozidla môže prostredníctvom tejto služby podať žiadosť o povolenie hromadnej prestavby typu vozidla. O žiadosti o povolenie hromadnej prestavby typu vozidla rozhoduje Štátny dopravný úrad. Povolenie sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prestavbu vozidla montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii typu (pre retrofitné systémy).

1 z celkovo 1 strán.